Barefoot Wine & Bubbly
search barefoot

Szukasz sklepu w pobliżu? Wpisz szukaną frazę

search barefoot

Polityki prywatności

O POLITYCE OCHRONY PRYWATNOŚCI

Marka Barefoot należy do spółki E. & J. Gallo Winery Europe Ltd., 4th Floor, Harman House, 1 George Street, Uxbridge, Middlesex UB8 1QQ („Barefoot" lub „spółka"). Przygotowana przez Barefoot Polityka Ochrony Prywatności ma na celu poinformowanie Użytkownika o sposobie zbierania, wykorzystywania i ujawniania uzyskanych od Użytkownika danych osobowych („dane osobowe”). Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności nie dotyczy jednak pracowników Barefoot, osób ubiegających się o pracę w Barefoot, jej dostawców, dystrybutorów oraz kontrahentów, chyba że występują w charakterze „klienta”.

Strona internetowa Barefoot lub inne materiały mogą zawierać odsyłacze do witryn, stron internetowych, materiałów lub podmiotów nie związanych z Barefoot, lecz niniejsza Polityka Ochrony Prywatności, jeżeli nie przewidziano inaczej, nie obejmuje tych stron, materiałów oraz podmiotów.

DOCELOWI ODBIORCY STRONY INTERNETOWEJ

Z uwagi na charakter prowadzonej działalności strona internetowa Barefoot przeznaczona jest dla osób w wieku pozwalającym na legalne spożywanie alkoholu. W związku z tym strona internetowa Barefoot nie pyta o dane osobowe oraz nie zbiera w sposób świadomy takich danych od osób poniżej 18-go roku życia. Osoby, które nie ukończyły 18 lat nie powinny odwiedzać ani korzystać ze strony internetowej Barefoot.

ZBIERANIE I WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI

Barefoot może zbierać dane osobowe od klientów w trybie online i offline. Informacje mogą być zbierane w trybie online za pośrednictwem strony internetowej Barefoot, strony powiązanej ze stroną internetową Barefoot (takiej jak promocyjna mikrostrona powiązana ze stroną internetową Barefoot), strony internetowej Barefoot zamieszczonej na innym serwisie społecznościowym lub za pośrednictwem podobnych portali online. W wielu przypadkach, informacje takie będą zbierane bezpośrednio od Użytkownika, za pośrednictwem transakcji lub zapytania (w tym telefonicznie) lub złożonego przez Użytkownika formularza, rejestracji lub zawiadomienia. Barefoot może również łączyć te informacje z informacjami, które uzyskała na temat Użytkownika legalnie z innych źródeł takich jak podmioty dostarczające listy z danymi osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie komercyjnych wiadomości (opt-in lists) oraz spółek stowarzyszonych Barefoot.

Podczas korzystania ze strony internetowej Barefoot pewne informacje mogą być zbierane w sposób bierny przy użyciu różnych technologii takich jak pliki cookie, znaczniki nawigacyjne strony (web beakons) czy nawigacyjne zbieranie danych (analiza odwiedzin stron internetowych, logi, logi serwera). Przeglądarka Użytkownika automatycznie przesyła niektóre z tych informacji, takie jak adres URL strony, z której korzysta Użytkownik, adres IP czy wersja przeglądarki używanej przez komputer Użytkownika. Za zgodą Użytkownika, technologie te pomagają Barefoot identyfikować jego interakcje ze stroną internetową Barefoot oraz ułatwiać korzystanie z niej.

 

Więcej informacji na temat używania przez Barefoot plików cookie i podobnych technologii, a także przysługującego Użytkownikowi prawa do wyrażenia zgody na ich używanie i późniejszego wycofania takiej zgody można znaleźć pod adresem: www.barefootwine.pl/cookie-policy.


Dane osobowe klientów wykorzystywane są przez Barefoot do różnych celów. W zależności od preferencji Barefoot i, w stosownych przypadkach, po uzyskaniu zgody Użytkownika Barefoot może wykorzystywać je do udzielania mu odpowiedzi (m.in. na jego pytania, uwagi, prośby o przysyłanie biuletynów informacyjnych, materiałów, kuponów/rabatów/zniżek itp.), w celu zaproszenia Użytkownika do wzięcia udziału w wydarzeniach, aktywnościach lub klubach w trybie online i offline, doskonalenia produktów, usług i stron internetowych Barefoot, podtrzymywania kontaktu z Użytkownikiem po otrzymaniu od niego korespondencji lub informacji, wysyłania informacji o promocjach lub ofert promocyjnych, w celach marketingowych, badawczych i prawnych oraz w innych celach. Zgodnie z decyzją Użytkownika Barefoot może wykorzystywać je również w celu umożliwienia mu wzięcia udziału w promocjach i konkursach oraz w celu zarządzania nimi, a także w innych celach określonych w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności lub na etapie zbierania danych osobowych.

Dostarczone przez Użytkownika dane osobowe Barefoot może udostępniać firmom, usługodawcom i wykonawcom, z których korzysta w celu wsparcia swojej działalności, i którzy zobowiązali się do zachowania poufności tych informacji i wykorzystywania ich jedynie w celu świadczenia właściwych usług. W niektórych przypadkach Barefoot współpracuje z tymi firmami w celu zbierania od Użytkownika informacji lub uzyskania pomocy w komunikowaniu się z Użytkownikiem.

Zgodnie z wyrażonymi przez Użytkownika preferencjami Barefoot może udostępniać jego dane osobowe spółkom stowarzyszonym lub powiązanym markom lub zewnętrznym kontrahentom pracującym na rzecz tych spółek stowarzyszonych lub powiązanych marek, w celu umożliwienia sprzedawania Użytkownikowi ich produktów i usług.

W przypadku nabycia przez osobę trzecią całego (lub zasadniczo całego) przedsiębiorstwa lub majątku (aktywów) Użytkownika Barefoot może udostępnić tej osobie dane osobowe Użytkownika w związku z transakcją nabycia. Barefoot może również udostępnić dane osobowe Użytkownika w przypadkach wymaganych przez obowiązujące prawo, organy państwowe lub organy ścigania.

Barefoot może przesyłać uzyskane od Użytkownika dane osobowe (za jego zgodą) do procesorów danych osób trzecich lub administratorów danych znajdujących się w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Odbiorcy danych osobowych Użytkownika mogą znajdować się w Stanach Zjednoczonych lub innych jurysdykcjach, które mogą nie zapewnić poziomu ochrony odpowiadającego poziomowi przewidzianemu przepisami obowiązującymi w jurysdykcji Użytkownika, lecz zbieranie, przechowywanie i wykorzystywanie danych osobowych Użytkownika nadal objęte będzie niniejszą Polityką Ochrony Prywatności oraz podejmowane będą środki w celu zapewnienia bezpiecznego obchodzenia się z danymi Użytkownika, zgodnego z obowiązującym prawem ochrony danych.

 

Barefoot może w pełni wykorzystywać wszystkie informacje pozbawione elementów umożliwiających identyfikację Użytkownika lub niezawierające danych osobowych.


 

BEZPIECZEŃSTWO

Barefoot podejmuje odpowiednie działania zabezpieczające przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem danych osobowych, nieuprawnionym dostępem do nich, ujawnieniem, dokonaniem ich zmiany, zniszczeniem, zarówno podczas przetwarzania jak i przechowywania. Należy jednak pamiętać, że nie ma idealnego zabezpieczenia i żadna transmisja danych przez Internet nigdy nie jest całkowicie bezpieczna i wolna od błędu.

WYBÓR NALEŻY DO UŻYTKOWNIKA: PREFEROWANY SPOSÓB KONTAKTOWANIA SIĘ

Barefoot chciałaby kontaktować się z Użytkownikiem w sposób, który jest dla niego korzystny. Jeżeli Użytkownik zechce, aby Barefoot korzystała z jego danych kontaktowych w celu komunikowania się z nim w celach promocyjnych (np. aby poinformować go o innych produktach i usługach, które mogą go zainteresować lub zaoferować mu kupony/rabaty), proszony jest on o poinformowanie o tym w zakładce „Skontaktuj się z nami” znajdującej się na tej stronie internetowej. Użytkownik może również poinformować Barefoot o swoich preferencjach później kontaktując się z Barefoot w sposób podany w znajdującej się poniżej zakładce „Skontaktuj się z nami” lub postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w różnych wiadomościach, które Barefoot może mu wysłać. Barefoot zwraca uwagę, że preferencje dotyczące kontaktowania się w celach promocyjnych nie oznaczają, że spółka nie może kontaktować się z Użytkownikiem z innych powodów, związanych na przykład z przesłanym przez niego zapytaniem, subskrybowanym przez niego biuletynem informacyjnym, zgłoszonym przez niego członkostwem, wydarzeniem, na które Użytkownik się zarejestrował, urzędowym zawiadomieniem, itp.

DOSTĘP

Użytkownik proszony jest o kontaktowanie się z Barefoot w sposób określony w zakładce “Skontaktuj się z nami”, aby spółka mogła przechowywać udostępnione jej dane osobowe Użytkownika w sposób zapewniający ich dokładność, aktualność i kompletność. Barefoot może wtedy podejmować odpowiednie działania w celu aktualizowania lub poprawiania znajdujących się w jej posiadaniu danych lub usuwania danych Użytkownika z listy kontaktowej spółki. Użytkownikowi przysługuje prawo zwracania się do Barefoot o udostępnienie mu w dowolnym czasie kopii przechowywanych przez spółkę jego danych osobowych.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W przypadku pytań lub uwag dotyczących niniejszej Polityki Ochrony Prywatności lub stosowanych przez Barefoot zasad wykorzystywania informacji lub chęci zaktualizowania lub poprawienia udostępnionych spółce danych czy też chęci wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych, sprzedaży lub badania rynku i opinii publicznej, Użytkownik proszony jest o kontaktowanie się z:

Consumer Relations

consumerrelations@barefootwine.com

 

ZMIANY W POLITYCE OCHRONY PRYWATNOŚCI

W przypadku zmian w Polityce Ochrony Prywatności, jej zmieniona wersja opatrzona nową datą wejścia w życie zostanie opublikowana na stronie internetowej Barefoot. Użytkownik proszony jest o systematyczne sprawdzanie aktualizacji. Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności wchodzi w życie w lipca 2016. Wszelkie zmiany będą wchodzić w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia na stronie internetowej Barefoot. W przypadku odmowy akceptacji zmian w Polityce Ochrony Prywatności Użytkownik powinien zaprzestać korzystania ze strony internetowej.

To komplement!

Czy jesteś wystarczająco dorosły, aby wejść do świata Barefoot Wine?

Ta strona jest przeznaczona dla osób pełnoletnich. Wpisując swoją datę urodzenia i klikając poniżej, aby przejść do witryny, potwierdzasz, że masz więcej niż 18 lat. Ta strona wykorzystuje cookies. Klikając poniżej, by wejść na stronę, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie i jak nimi zarządzać, przeczytaj naszą politykę prywatności.

Ups! Jeszcze chwilę musisz poczekać, aby wejść na stronę