Polityki prywatności

 

Data wejścia w życie: marzec 2023 roku

O niniejszej Polityce prywatności

Niniejsza strona internetowa marki należy do firmy E. & J. Gallo Winery, Inc. (określanej dalej przy użyciu określeń „my”, „nasz”, „nas” lub „Gallo”).

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu poinformowanie Cię o tym, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i ujawniamy dane osobowe mieszkańców Wielkiej Brytanii („UK”) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) za pośrednictwem tej strony internetowej, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem Wielkiej Brytanii o ochronie danych („UK GDPR”) i ogólnym rozporządzeniem Unii Europejskiej o ochronie danych („GDPR”). Mimo że na tej stronie internetowej mogą być zawarte łącza lub odnośniki do stron, materiałów lub podmiotów niezwiązanych z Gallo, Polityka prywatności nie ma do nich zastosowania, chyba że wskazano inaczej.

Przed przekazaniem nam informacji za pośrednictwem naszej strony internetowej lub korzystaniem z niej w inny sposób należy zapoznać się z treścią Polityki prywatności i Polityki dotyczącej plików cookie.

Aby korzystać z naszej strony internetowej, musisz mieć ukończone 18 lat.

Ze względu na charakter naszej działalności nasza strona internetowa jest przeznaczona wyłącznie dla osób, które osiągnęły wiek, który zezwala na legalne spożywanie alkoholu. W związku z tym poprzez naszą stronę nie żądamy ani nie gromadzimy w sposób świadomy danych osobowych osób poniżej 18. roku życia. Nie należy wchodzić na stronę ani z niej korzystać, jeśli nie jesteś osobą w wieku, który zezwala na legalne spożywanie alkoholu.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH I JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

Administratorem wszelkich danych osobowych gromadzonych lub przetwarzanych przez naszą stronę internetową jest firma E. & J. Gallo Winery, Inc. z siedzibą pod adresem 600 Yosemite Boulevard, Modesto, CA 95354, USA. Naszym autoryzowanym przedstawicielem w Wielkiej Brytanii jest E. & J. Gallo Winery Europe Ltd., Harman House, 1 George Street, Uxbridge, Middlesex UB8 1QQ. Naszym autoryzowanym przedstawicielem w Unii Europejskiej jest E. & J. Gallo Winery (Deutschland) GmbH, Louisenstrasse 65, 61348 Bad Homburg, Germany (Niemcy).

Jeśli masz pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub Twoich danych osobowych, które przechowujemy, możesz skontaktować się z nami lub naszym autoryzowanym przedstawicielem, wysyłając pismo pod którykolwiek z powyższych adresów lub dzwoniąc do naszego biura w Kalifornii pod numer (numer kierunkowy kraju 1) 800-750-8828, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-17 czasu PST i w sobotę w godzinach 9-15 czasu PST, lub wysyłając e-mail na adres: DataPrivacy@ejgallo.com.

JAKIE SĄ CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH ZA POŚREDNICTWEM TEJ STRONY?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujący sposób:

 • w celu zapewnienia obsługi oraz odpowiedzi na zapytania, pytania, komentarze lub skargi złożone przez Ciebie za pośrednictwem strony internetowej;
 • w celu skontaktowania się z Tobą w sprawie innych produktów lub usług, które mogą Cię zainteresować;
 • w celu poinformowania Cię o ofertach, zniżkach, kuponach, promocjach, konkursach, losowaniach nagród, działaniach, wydarzeniach lub klubach, co do których
  wyraziłeś(-aś) zainteresowanie;
 • w celu udzielenia Ci odpowiedzi, gdy zdecydujesz się wziąć udział w naszych promocjach, konkursach, losowaniach nagród, działaniach lub wydarzeniach;
 • w celu przysyłania Ci wiadomości, na otrzymywanie których wyraziłeś(-aś) zgodę;
 • w celach biznesowych takich jak prowadzenie badań rynkowych i analizowanie, w jaki sposób nasi klienci korzystają z naszych stron internetowych w celu ulepszenia tych stron internetowych oraz naszych produktów i usług;
 • w celu przesłania Ci informacji o zmianach w niniejszej Polityce prywatności;
 • w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawnymi, ochrony naszych praw lub zastosowania się do żądań organów regulacyjnych;
 • w celu śledzenia Twoich interakcji z naszymi stronami internetowymi i zapewnienia bardziej spersonalizowanego doświadczenia;
 • w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów, które wymieniono poniżej.

Podczas przetwarzania Twoich danych osobowych korzystamy z następujących podstaw prawnych:

 • dla bezpieczeństwa i zabezpieczenia strony internetowej, naszej architektury informatycznej związanej ze stroną internetową oraz użytkowników strony internetowej;
 • w celu wykrywania i zapobiegania oszustwom;
 • w celu ochrony praw lub własności innych osób, lub naszych własnych praw i interesów;
 • w celu udzielania odpowiedzi na Twoje zapytania, włączając informacje, które nam przekazujesz;
 • w celu śledzenia Twojej aktywności na stronie internetowej, dostosowywania treści i ofert oraz ulepszania naszych produktów i usług, o ile wyraziłeś(-aś) na to zgodę. Szczegółowe informacje na temat wykorzystywania przez nas plików cookie na tej stronie znajdują się w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.
 • Zgodność ze zobowiązaniami prawnymi: może zajść konieczność przetwarzania Twoich danych osobowych, aby spełnić odpowiednie wymogi prawne oraz ustosunkować się do zgodnych z prawem żądań, nakazów sądowych i procedur prawnych.
 • Twoja zgoda: w niektórych przypadkach możemy potrzebować zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych (tj. na publikację Twojego zdjęcia lub wpisu na potrzeby konkursu) - w takich przypadkach poprosimy Cię najpierw o dobrowolne wyrażenie zgody.

JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERAMY?

 1. Dane osobowe, które przekazujesz nam za pośrednictwem zakładki Kontakt lub innego formularza na naszej stronie internetowej

Poprzez naszą stronę internetową możesz się z nami skontaktować, aby zadać pytanie lub przekazać informację zwrotną. Możesz również zarejestrować się, aby otrzymywać informacje o naszych produktach lub usługach, lub wziąć udział w konkursach, losowaniach nagród lub innych promocjach, które okazjonalnie oferujemy. W ramach wypełniania formularza online lub procesu rejestracji prosimy o podanie pewnych informacji (zazwyczaj imienia i nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu, jeśli zdecydujesz się na kontakt telefoniczny/tekstowy, oraz adresu lub kodu pocztowego). Podanie takich danych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do wykonania czynności, o wykonanie której zwróciłeś(-aś) się za pośrednictwem naszej strony.

W momencie gromadzenia takich informacji wskazujemy, co jest obowiązkowe (zazwyczaj co najmniej nazwisko i adres e-mail), a co opcjonalne. Jeśli w myśl przepisów prawnych będziemy musieli potwierdzić Twoje uprawnienie do uczestnictwa, kontaktu z nami, lub zakupu bądź korzystania z naszych produktów alkoholowych, poprosimy Cię o potwierdzenie wieku lub daty urodzenia. Takie gromadzenie danych odbywa się w następujących okolicznościach:

 • podczas odwiedzania naszej strony internetowej, jeżeli prawo wymaga od nas potwierdzenia wieku użytkownika przed udzieleniem do niej dostępu;
 • gdy będziesz podawać swoją lokalizację lub korzystać z naszej funkcji wyszukiwania „Gdzie kupić”;
 • gdy będziesz się rejestrować w celu otrzymywania od nas wiadomości;
 • gdy będziesz się rejestrować w celu uczestnictwa w jednym z naszych wydarzeń;
 • gdy wskażesz chęć otrzymania od nas informacji o produktach, którymi możesz być zainteresowany(-a);
 • gdy będziesz brać udział w konkursach, losowaniach nagród lub innych promocjach;
 • w odniesieniu do informacji, które przekażesz nam podczas udziału w ankietach lub badaniach rynkowych;
 • gdy skontaktujesz się z nami z zapytaniem lub skargą.

Rejestrujemy i przechowujemy datę/godzinę przesłania danych.

 1. Dane osobowe, które gromadzimy automatycznie

Gdy korzystasz z naszej strony internetowej, otrzymujemy i zapisujemy pewne informacje techniczne za pomocą plików cookie lub podobnych rozwiązań, np. tagów lub pikseli. Wykorzystujemy te rozwiązania do następujących celów:

 • Aby poprawić wydajność naszych stron internetowych poprzez zrozumienie, które ich elementy działają dobrze, a które nie.
 • Aby umożliwić nam gromadzenie informacji o tym, jak Ty i inne osoby korzystają z naszych stron internetowych.
 • Aby poprawić Twoje wrażenia podczas odwiedzania naszych stron internetowych i lepiej dostosować je do Twoich zainteresowań.
 • Aby zmierzyć skuteczność naszych reklam internetowych i komunikacji marketingowej.
 • Aby zaprezentować Ci odpowiednie reklamy internetowe zarówno na naszych stronach, jak i w innych miejscach.

Możesz zarządzać plikami cookie wykorzystywanymi na Twoim urządzeniu korzystając z aktywnego One Trust Cookie Preference Center, lub aktywując w swojej przeglądarce ustawienia pozwalające na zablokowanie wszystkich lub niektórych plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie, zapoznaj się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie, która jest dostępna w Centrum preferencji plików cookie, lub klikając odnośnik na dole tej strony.

 1. Dane osobowe, które gromadzimy od innych podmiotów

Możemy pobierać Twoje dane osobowe od innych podmiotów, w tym ze stron internetowych prowadzonych przez inne, powiązane z nami podmioty (na przykład mikrowitryn, które promują nasze produkty lub promocje, i są połączone z naszą stroną internetową).

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w następujący sposób:

 • zewnętrznym podmiotom przetwarzającym dane, którym zleciliśmy wykonywanie określonych czynności w naszym imieniu. Obejmuje to firmy, którym zleciliśmy obsługę losowań nagród, promocji, usług reklamowych i marketingowych, lub sprzedawców, którzy pomagają nam rozpatrywać skargi lub zapytania klientów; oraz
 • organom państwowym, sądom i innym podmiotom, jeśli wymaga tego od nas prawo, lub jeśli uważamy, że jest to konieczne w celu przestrzegania prawa i ochrony lub obrony naszych praw ustawowych lub praw innych osób.

Możemy również zamaskować Twoje dane osobowe, aby nie można było Cię na ich podstawie zidentyfikować. Wówczas będziemy mogli udostępnić je innym podmiotom w formie anonimowej.

PRZEKAZYWANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH

Gdy korzystasz z naszej strony, Twoje dane osobowe mogą być przesyłane do Stanów Zjednoczonych i tam przechowywane.

Możemy również przesyłać dane osobowe do krajów, wobec których wydano decyzję w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony. W przypadkach, gdy jest to wymagane, zawieramy umowy o przetwarzaniu i przekazywaniu danych, które uwzględniają brytyjską Umowę o Przekazywaniu Danych Między Krajami („IDTA”) i związany z nią aneks, oraz Standardowe Klauzule Umowne (SCC) zatwierdzone przez Komisję UE, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony Twoich danych osobowych. Dokumenty IDTA i SCC zawierają pewne postanowienia mające na celu ochronę Twoich danych osobowych.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe przechowujemy tak długo, jak to konieczne, aby odpowiedzieć na Twoje zapytanie, zapewnić zamówione przez Ciebie usługi, lub w inny sposób ułatwić Ci korzystanie z naszej strony internetowej, lub dla innych istotnych celów takich jak przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych, rozwiązywanie sporów i egzekwowanie naszych umów. Po upływie tego czasu możemy przechowywać Twoje dane ze względu na nasze obowiązki prawne (np. okres 6 lat wymagany jest dla celów archiwizowania, audytu i kwestii prawnych), oraz dla celów naszych uzasadnionych interesów, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo. Dane osobowe uczestników losowań nagród, konkursów, zakładów pieniężnych itp. są przechowywane tak długo, na ile jest to niezbędne do przeprowadzenia promocji. Zostaną one usunięte po upływie terminu reklamacji związanych z uczestnictwem, przedłużonego o uzasadniony czas potrzebny na ich doręczenie. W przypadku zwycięzców lub osób, które złożyły reklamacje, dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu ustawowych okresów przechowywania i przedawnienia, jak np. obecnych przepisów podatkowych, w myśl których dane powinny być przechowywane przez 6 lat.

JAK CHRONIMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Podejmujemy odpowiednie kroki w celu ochrony danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem, zarówno podczas ich przesyłania, jak i przechowywania. Należy jednak pamiętać, że nie istnieje stuprocentowa ochrona, a przesyłanie danych drogą internetową nie jest nigdy w pełni bezpieczne ani pozbawione błędów.

Wybór należy do Ciebie: Preferencje dotyczące kontaktu

Przy podawaniu danych na naszej stronie internetowej może być konieczne wyraźne udzielenie zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w podanych celach (np. otrzymywanie od nas informacji marketingowych itp.). Nie masz obowiązku udzielenia takiej zgody, a jeśli zdecydujesz się na nią, możesz wycofać ją w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Chcemy kontaktować się Tobą w sposób, który uznasz za korzystny. Jeśli po wyrażeniu zgody zmienisz zdanie i nie będziesz życzyć sobie, abyśmy wysyłali Ci komunikaty promocyjne, możesz nas o tym poinformować, postępując zgodnie z instrukcjami, które Ci udostępnimy w momencie wysyłania danej wiadomości, lub wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres DataPrivacy@ejgallo.com.

Należy pamiętać, że te preferencje dotyczące wiadomości promocyjnych nie oznaczają, że nie możemy skontaktować się z Tobą z innych powodów, na przykład w związku z zapytaniem, które złożyłeś(-aś), wydarzeniem, na które się zarejestrowałeś(-aś), powiadomieniem wymaganym przez prawo i tym podobnym.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ CI W ODNIESIENIU DO WŁASNYCH DANYCH OSOBOWYCH?

Masz prawo zażądać, abyśmy:

 • potwierdzili, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe;
 • przesłali Ci dalsze szczegóły na temat tego, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe;
 • dostarczyli Ci kopię wszelkich danych, które posiadamy na Twój temat;
 • uznali Twoją zgodę za wycofaną (w przypadku, gdy opieramy się na Twojej zgodzie jako podstawie prawnej przetwarzania Twoich danych osobowych) w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem;
 • rozpatrzyli każdy uzasadniony sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (w tym prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania są nasze uzasadnione interesy);
 • usunęli Twoje dane osobowe;
 • zaktualizowali lub usunęli niedokładne, niekompletne lub nieaktualne dane osobowe, które posiadamy na Twój temat;
 • ograniczyli sposób, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe; oraz
 • rozpatrzyli wszelkie uzasadnione wnioski o przekazanie danych osobowych do innego podmiotu świadczącego usługi (przenoszenie danych).

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw lub masz pytania na ich temat, skontaktuj się z nami, wysyłając e-mail na adres DataPrivacy@ejgallo.com, lub kontaktując się z nami, uwzględniając sposoby podane powyżej.

Należy jednak pamiętać, że możemy nie być w stanie spełnić prośby o skorzystanie z powyższych praw, jeśli mają zastosowanie pewne wyłączenia. Może zaistnieć sytuacja, w której na przykład będziemy musieli nadal przetwarzać Twoje dane osobowe z powodu naszych uzasadnionych interesów lub w celu spełnienia obowiązku prawnego. Możemy również poprosić Cię o dostarczenie nam informacji niezbędnych do potwierdzenia Twojej tożsamości.

SKARGI I ZAPYTANIA

W razie potrzeby złożenia skargi lub pytań dotyczących sposobu, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe, możesz skontaktować się z nami pod adresem DataPrivacy@ejgallo.com. Następnie skontaktujemy się z Tobą, aby dowiedzieć się, jak możemy pomóc.

Jeśli chcesz złożyć skargę dotyczącą sposobu wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych, prosimy najpierw skontaktować się z nami. Masz również prawo do złożenia skargi do właściwego lokalnego organu ds. ochrony danych, jeśli znajdujesz się na terenie UE, lub do Information Commissioner’s Office (ICO), jeśli znajdujesz się na terenie w Wielkiej Brytanii. Infolinia ICO dostępna jest pod numerem 0303 123 1113. Możesz również odwiedzić stronę internetową https://www.ico.org.uk.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Okresowo możemy zmieniać niniejszą Politykę prywatności. Prosimy o okresowe przeglądanie niniejszej Polityki prywatności, aby zapoznać się z najnowszymi informacjami w kwestii tego, jak wykorzystujemy i chronimy Twoje informacje. Jeśli mamy w bazie Twój adres e-mail, możemy również wysłać Ci wiadomość e-mail z informacją o takich zmianach. Jeśli nie akceptujesz nowej wersji niniejszej Polityki prywatności, powinieneś(-aś) zaprzestać korzystania z tej strony. Wszelkie zmiany wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia ich na naszej stronie internetowej.