Polityki prywatności

Data wejścia w życie: Maj 2018

O niniejszej polityce prywatności

Marka Barefoot jest własnością firmy E. & J. Gallo, Inc. („Barefoot”, „my”, „nasza„ lub „nas”).

Utworzyliśmy niniejszą politykę prywatności, aby poinformować Państwa o sposobie gromadzenia, wykorzystania i ujawniania danych osobowych przez niniejszą stronę internetową.

Pomimo że nasza strona internetowa lub inne materiały mogą zawierać łącza lub odniesienia do stron internetowych, witryn, materiałów lub podmiotów innych niż Barefoot, niniejsza polityka prywatności nie ma zastosowania wobec tych stron, materiałów ani podmiotów, chyba że wskazano inaczej.

Należy przeczytać całą politykę prywatności przed przesłaniem informacji do nas podczas korzystania z naszej strony internetowej.

Aby korzystać z naszej strony internetowej, należy mieć ukończone 18 lat

Ze względu na naturę naszej działalności, nasza strona internetowa jest skierowana wyłącznie do osób, które zgodnie z prawem są w wieku pozwalającym na spożywanie alkoholu. W związku z tym, nasza strona internetowa nie żąda ani nie gromadzi świadomie danych osobowych osób fizycznych poniżej 18 roku życia. Osoby w wieku niepozwalającym na spożywanie alkoholu nie powinny odwiedzać lub korzystać z naszej strony internetowej.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH I W JAKI SPOSÓB SIĘ Z NAMI KONTAKTOWAĆ

Firma E. & J. Gallo Winery, Inc. z siedzibą przy 600 Yosemite Boulevard, Modesto, CA 95354, Stany Zjednoczone, prowadzi niniejszą stronę i jest administratorem danych osobowych gromadzonych lub w inny sposób przetwarzanych poprzez tę stronę. Naszym upoważnionym przedstawicielem w UE jest firma E. & J. Gallo Winery Europe Ltd., 4th Floor, Harman House, 1 George Street, Uxbridge, Middlesex UB8 1QQ.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności lub przechowywanych przez nas danych osobowych, można kontaktować się z nami lub z naszym upoważnionym przedstawicielem w UE, pisząc na powyższy adres lub dzwoniąc na terenie Kalifornii pod (kod krajowy 1) 800-750-8828, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00 czasu pacyficznego oraz w soboty od 9:00-15:00 czasu pacyficznego lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: DataPrivacy@barefootwine.com.

JAKIE SĄ CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GROMADZONYCH PRZEZ NINIEJSZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ?

Przetwarzamy dane osobowe w następujący sposób:

 • w celu obsługi i odpowiadania na zapytania, pytania, uwagi lub reklamacje przesyłane przez stronę internetową;
 • w celu kontaktowania się w sprawie innych produktów, usług, które naszym zdaniem mogą Państwa interesować, łącznie z usługami odnoszącymi się do innych członków grupy Gallo;
 • w celu informowania o ofertach, rabatach, kuponach, promocjach, konkursach, loteriach, działaniach, zdarzeniach lub klubach, które naszym zdaniem mogą Państwa interesować;
 • w celu przesyłania biuletynów lub innych komunikatów, których otrzymywaniem są Państwo zainteresowani;
 • do celów biznesowych. Na przykład, do prowadzenia badań rynkowych i analizy sposobu korzystania z naszej strony internetowej przez klientów, aby usprawniać naszą witrynę, produkty i usługi;
 • w celu aktualizacji w przypadku zmian w niniejszej polityce prywatności;
 • możemy łączyć dane osobowe z innymi danymi przechowywanymi na Państwa temat lub innymi danymi uzyskanymi od stron trzecich;
 • możemy wykorzystywać dane osobowe, jeśli musimy zapewnić zgodność z prawem, chronić nasze prawa (lub prawa członków grupy Gallo) lub współpracować z dowolnymi organami ustawodawczymi;
 • w celu śledzenia interakcji z naszą stroną internetową oraz aby zapewnić bardziej spersonalizowaną obsługę.

Opieramy się na kilku różnych podstawach prawnych w celu przetwarzania danych osobowych:

 • Konieczność zawarcia lub realizacji umowy: w ramach której musimy przetworzyć dane osobowe do zawarcia umowy z Państwem lub reprezentowanym podmiotem prawnym, w celu realizacji zobowiązań umownych, w celu odpowiedzi na powiązane pytania i wnioski oraz w celu zapewnienia pomocy klientom.
 • Uzasadnione interesy: podczas których przetwarzamy dane osobowe od Państwa:
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa strony internetowej, naszego IT połączonego ze stroną internetową oraz użytkowników strony internetowej;
 • w celu wykrywania i zapobiegania oszustwom;
 • w celu ochrony praw lub mienia innych osób lub naszych praw i interesów;
 • w celu śledzenia aktywności na stronie internetowej, wraz z informacjami przekazywanymi przez dowolne formularze kontaktowe oraz w celu prezentacji reklam opartych na działaniach i zainteresowaniach związanych z przeglądaniem stron, pod warunkiem, że nie zrezygnowali Państwo z takiego przetwarzania danych. Zgodnie z pełnym wyjaśnieniem w naszej Cookie Policy, stosujemy pliki cookie Google Analytics w celu gromadzenia analiz na temat działania i wykorzystania naszej strony internetowej.
 • Zgodność z wymaganiami prawnymi: możemy przetwarzać dane osobowe w celu zapewnienia zgodności ze stosownymi przepisami, wymaganiami ustawowymi oraz w celu odpowiadania na zapytania prawne, nakazy sądowe i procesy prawne.
 • Wcześniejsza zgoda: w przypadku przesyłania wiadomości marketingowych (w sposób opisany poniżej) lub umieszczania plików cookie na urządzeniu, oprócz pewnych wyjątków – w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wykorzystania plików cookie należy zapoznać się z Cookie Policy.

JAKIE DANE OSOBOWE GROMADZIMY?

 1. Dane osobowe przesyłane przez formularz Kontakt lub inne formularze na naszej stronie internetowej

Na naszej stronie internetowej istnieje możliwość rejestracji w celu otrzymywania biuletynów lub podobnych informacji o naszych produktach lub usługach lub wzięcia udziału w określonych konkursach, loteriach z nagrodami oraz innych promocjach. W ramach procesu wypełniania formularza online lub rejestracji, prosimy o przekazanie określonych informacji (zazwyczaj imienia i nazwiska, kontaktowego adresu e-mail oraz numeru telefonu, jeśli wybiorą Państwo kontakt przez telefon/sms, adres lub kod pocztowy).

Podczas gromadzenia takich informacji wskazujemy, które dane są obowiązkowe (zazwyczaj co najmniej imię i adres e-mail), a które są opcjonalne. Jeśli potwierdzenie uprawnienia do udziału, interakcji z nami, zakupu lub korzystania z naszych produktów alkoholowych jest wymagane prawnie, poprosimy o potwierdzenie wieku. Gromadzenie danych ma miejsce w następujących okolicznościach:

 • uzyskiwanie dostępu do naszej strony internetowej, jeśli jesteśmy zobowiązani prawnie do potwierdzenia wieku przed przyznaniem dostępu;
 • podawanie lokalizacji podczas korzystania z naszej funkcji wyszukiwania „gdzie kupić”;
 • rejestracja w celu otrzymywania biuletynu lub innych wiadomości od nas;
 • rejestracja w celu udziału w jednym z naszych wydarzeń;
 • jeśli wskażą Państwo, że chcą uzyskać informacje na temat interesujących Państwa produktów;
 • udział w konkursach, loteriach z nagrodami lub innych promocjach;
 • informacje przekazywane podczas udziału w ankietach lub badaniach rynku;
 • kontakt z nami w przypadku zapytania lub zażalenia.

Zapiszemy i będziemy przechowywać datę/godzinę przesłania.

 1. Dane osobowe, które gromadzimy automatycznie

Podczas korzystania z naszej strony internetowej, automatycznie otrzymujemy i zapisujemy pewne informacje techniczne:

 • gromadzimy informacje dotyczące przeglądarki, komputera lub urządzenia mobilnego, z którego Państwo korzystają oraz adresu IP;
 • stosujemy pliki cookie, znaki nawigacyjne sieci web oraz podobną technologię w celu gromadzenia informacji na Państwa temat, włączając dane dot. zapisu czynności użytkowania, pliki rejestru oraz rejestry serwera. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat sposobu wykorzystania plików cookie należy zapoznać się z Cookie Policy; oraz
 • gromadzimy informacje na temat używania przez Państwa Internetu, np. odwiedzanych stron internetowych, datę i godzinę korzystania z naszej strony internetowej. Stosujemy w tym celu pliki cookie stron trzecich, takie jak Google Analitics.
 1. Dane osobowe gromadzone od stron trzecich

Możemy gromadzić dane osobowe od stron trzecich, włączając strony internetowe obsługiwane przez strony trzecie, które są z nami stowarzyszone (np. mikrostrony promujące nasze produkty lub promocje powiązane z naszą stroną internetową).

KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE?

Możemy udostępniać dane osobowe poniższym podmiotom:

 • stronom trzecim, które my lub inni członkowie grupy Gallo, angażujemy do przeprowadzania określonych czynności w naszym imieniu. Obejmuje to firmy, które zaangażowaliśmy w celu realizacji reklam i usług marketingowych lub podwykonawców, którzy pomagają w przetwarzaniu zażaleń lub zapytań klientów; oraz
 • organom rządowym, sądom oraz innym stronom, jeśli wymaga tego prawo lub jeśli uważamy, że jest to niezbędne w celu zapewnienia zgodności z przepisami lub w celu ochrony naszych praw lub praw innych osób.

Możemy również zapewnić anonimowość danych osobowych, tak aby identyfikacja przy ich użyciu nie była już możliwa. Dzięki temu możemy udostępniać dane stronom trzecim w anonimowej formie.

TRANSFER DANYCH OSOBOWYCH POZA UE/EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG)

Podczas korzystania z naszej strony internetowej przesyłają Państwo dane osobowe do naszej firmy w Stanach Zjednoczonych, co podlega ograniczonym decyzjom dotyczącym adekwatności ze strony Komisji UE. Wg Komisji firmy, które dobrowolnie przeprowadzą samodzielną certyfikację w ramach programu ochrony prywatności UE-USA (EU-US Privacy Shield Program) podlegają pod adekwatny poziom ochrony danych. Obecnie nie przeprowadzamy samodzielnej certyfikacji w ramach programu ochrony prywatności UE-USA.

Jeśli to wymagane, zawieramy umowy dotyczące przetwarzania danych i transferu danych z odbiorcą danych, które obejmują standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję UE w celu zapewnienia adekwatnego poziomu ochrony danych osobowych. Te standardowe klauzule umowne obejmują pewne postanowienia, które chronią Państwa dane osobowe.

Mogą się Państwo z nami kontaktować, korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej lub przesyłając wiadomość e-mail na adres DataPrivacy@barefootwine.com, aby dowiedzieć się więcej na temat ochrony danych osobowych przy użyciu standardowych klauzul umownych lub w celu otrzymania kopii.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE?

Przechowujemy Państwa dane osobowe tak długo, jak to niezbędne w celu rozwiązania zapytania, świadczenia wymaganych usług lub ułatwienia w inny sposób korzystania z naszej strony internetowej lub w innych istotnych celach, takich jak wywiązanie się z obowiązków prawnych, rozwiązywanie sporów, realizacja umów oraz przez okres 6 lat na potrzeby audytu, archiwizacji i w celach prawnych, chyba że wymagany lub dozwolony prawnie jest dłuższy okres przechowywania.

W JAKI SPOSÓB CHRONIMY DANE OSOBOWE?

Podejmujemy odpowiednie kroki w celu ochrony danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem, zarówno podczas przesyłania, jak i przechowywania. Należy jednak pamiętać, że nie istnieje idealne bezpieczeństwo i żadna transmisja internetowa nie jest całkowicie bezpieczna ani pozbawiona błędów.

Opcje wyboru: Preferencje dotyczące kontaktu

Podczas przesyłania danych na naszą stronę internetową należy wyraźnie zadeklarować zgodę na przetwarzanie danych osobowych do wymienionych celów (np. otrzymywania biuletynu, wzięcia udziału w konkursie itd., w zależności od sprawy). Nie mają Państwo obowiązku wyrażania takiej zgody, a w przypadku jej udzielenia istnieje możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie ze skutkiem w przyszłości. Chcemy utrzymywać z Państwem kontakt w sposób, który uznają Państwo za korzystny. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać wiadomości promocyjnych (np. informacji na temat innych produktów i usług, które mogą Państwa interesować), mogą nas Państwo powiadomić, przestrzegając instrukcji przekazanych w momencie przesyłania danych wiadomości lub wysyłając wiadomość e-mail na adres DataPrivacy@barefootwine.com.

Należy pamiętać, że preferencje dotyczące kontaktów promocyjnych nie oznaczają, że nie możemy kontaktować się z innych powodów, takich jak te powiązane z przesłanym zapytaniem, biuletynem, który chcą Państwo zaprenumerować, wydarzeniem, na które się Państwo rejestrują, powiadomieniem wymaganym zgodnie z prawem itd.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ W ODNIESIENIU DO DANYCH OSOBOWYCH?

Posiadają Państwo prawo do żądania:

 • potwierdzenia, czy dane osobowe są przetwarzane;
 • uzyskania dalszych informacji na temat sposobu przetwarzania danych osobowych;
 • uzyskania kopii dowolnych przechowywanych przez nas danych na Państwa temat;
 • traktowania zgody jako wycofania (w sytuacji gdy polegamy na zgodzie, jak na podstawie prawnej do przetwarzania danych osobowych);
 • uwzględnienia wszelkich ważnych zastrzeżeń dotyczących przetwarzania danych osobowych (włączając prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie odnoszącej się do określonej sytuacji, jeśli polegamy na naszym uzasadnionym interesie, jako podstawie prawnej przetwarzania);
 • aktualizacji lub usunięcia nieprawidłowych, niekompletnych lub przestarzałych danych osobowych;
 • ograniczenia sposobu przetwarzania danych osobowych; oraz
 • uwzględnienia wszelkich ważnych wniosków o transfer danych osobowych do dostawców usług będących stroną trzecią (przenośność danych).

Jeśli chcą Państwo skorzystać z dowolnego z tych praw lub pytań w odniesieniu do nich, prosimy o kontakt z nami, wysyłając wiadomość na adres DataPrivacy@barefootwine.com lub kontaktując się przy użyciu danych podanych powyżej.

Informujemy jednak, że możemy nie być w stanie wywiązać się z wniosków o realizację powyższych praw, jeśli zaistnieją pewne wyjątki. Na przykład, jeśli musimy przetwarzać dane osobowe do naszych uzasadnionych interesów lub w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami prawnymi. Możemy również poprosić o podanie informacji niezbędnych do potwierdzenia Państwa tożsamości.

ZAŻALENIA LUB ZAPYTANIA

W przypadku jakichkolwiek zażaleń, wątpliwości lub pytań dotyczących wykorzystania danych osobowych, mogą się Państwo z nami kontaktować, korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej. Skontaktujemy się zwrotnie, aby sprawdzić, w jaki sposób możemy pomóc.

W przypadku zażaleń dotyczących wykorzystania danych osobowych, prosimy zawsze o kontakt z nami. Mają Państwo jednak prawo do złożenia zażalenia do kompetentnego lokalnego organu ochrony danych osobowych. 

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Możemy od czasu do czasu wprowadzać zmiany do niniejszej polityki prywatności. Należy okresowo zapoznać się z niniejszą polityką prywatności, aby uzyskać informacje, jak wykorzystujemy i chronimy Państwa informacje. Jeśli posiadamy Państwa adres e-mail, możemy również przesłać informacje o tych zmianach pocztą elektroniczną.